Vandlæk Pedersker Hovedgade

31/7-21 kl 17.25

Der bliver lukket for vandet om ca 15 minutter sørg for at tapoe noget vand og sig det til naboen. 
Der skal graves og vi ved ikke hvor lang tid der går. 
Nærmere info følger.......

Gravearbejde på Trekanten

11/6-2021:

Der bliver gravet ved Trekanten kl. 15.30 og det bliver måske nødvendigt at lukke for vandet,

dette vil så også gælde Østre Sømarksvej, hvis det bliver aktuelt

Pedersker Vandværk, indkaldelse til generalforsamling

23/4-2021

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 10/5-2021 kl. 19.00

på Pedersker Samlingshus, vel mødt!

 

20/10-2020

Der er vandbrud i Pedersker Hovedgade 37, hjælpen er på vej, det er mere hvis der

skal lukkes for vandet et stykke tid.

 

4/10-2020:

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. oktober 2020,

se indkaldelse.

Pedersker Vandværk, indkaldelse ekstra ordinær generalforsamling 2020

Pedersker Vandværk, indkaldelse til generalforsamling

11/9-2020

Så prøver vi igen.

Vi indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 28. september 2020 kl. 19.00

på Pedersker Samlingshus.

Tilmelding vil være nødvendig af hensyn til covid-19 og god afstand.

 
 

18/8-2020

Der er desværre vandlæk igen på Trekanten,

vandet er lukket i området og de er i gang med gravearbejdet.

 
 

Tryktank skiftes

24/7-2020:

Da der skal skiftes tryktank på vandværket i weekenden, kan der være dårligt tryk på vandet.

 
 

Lukning af vand i dele af byen

21/4-2020  kl. 11: 

Der vil blive lukket i dele af Pedersker Hovedgade og Pederskervejen op mod skolen,

på grund af rør arbejde, vil vare ca. 2 timer.

 

Aflysning af generalforsamling

Generalforsamlingen mandag den 20. april 2020 er aflyst.

 Vi indkalder til en ny, når sundhedstilstanden og myndighederne tillader det.

 
 

Generalforsamling mandag den 20. april 2020 kl. 19.30

Kontakt

 

Driftsleder Jesper Lodberg, mobil 60172770, mail: lodberg.jesper@gmail.com

Vandværksadresse: Ny Østergade 6, 3720 Åkirkeby  

Bogholderi: Hanne Hansen, Østre Sømarksvej 8,

mobil 20439479, mail h1001h@hotmail.dk

 
 

N.B.

Husk at melde flytning, ændret lejeforhold, salg af hus eller andre ændringer

til Pedersker Vandværk.

 
 

Vandforsyningsregulativ

For Bornholms private vandværker:

Kommunalbestyrelsen har i maj 2007 godkendt regulativ for de private vandværker på Bornholm. Regulativet er fælles for alle øens private vandværker.

Regulativet trådte i kraft d. 1. juni 2007.

 Link til regulativ for private vandværker.

 Persondataforordning og IT-sikkerhed pr. 25.5.2018

Bestyrelsen for Pedersker Vandværk kan hermed oplyse at de eneste personoplysninger som er nødvendige og som vandværket har kendskab til er:

- navne og adresser på andelshaverne, samt i et vist omfang mailadr. og telefonnumre.

- forbrugsdata 

Disse oplysninger bliver ikke videregivet til 3. mand.

 

 
 

Beredskabsplan for Pedersker Vandværk