Trekanten, arbejde

I morgen søndag den 28. november 2021 vil der i perioder

være lukket for vandet, da Jesper skal arbejde med den nye vandledning. 

Dette gælder Trekanten, Østre Sømarksvej og en enkel på Sdr. Landevej

Opstart på arbejde, Trekanten

16/10-2021:

I morgen søndag den 17/10-21 starter Jesper arbejdet med den nye vandledning ved 

Trekanten. Han starter ca. kl. 8.00 og der vil være lukket for vandet 2-3 timer.

Dette gælder Trekanten, Østre Sømarksvej og en enkel forbruger på Sdr. Landevej.

 

 

Trekanten, ledningsarbejde

3.10.2021

Vigtig information vedr. ledningsarbejde på Trekanten

Vi har i bestyrelsen arbejdet på at få en aftale i stand, med at lægge ny vandledning på Trekanten i samarbejde med at Bornholms Energi og Forsyning skal etablere brønde og regnvandsledning.

Dette er lykkedes og arbejdet er startet op, vi ved dog ikke hvornår vi kommer på.

Der vil i perioder blive lukket for vandet fra Sdr. Landevej og ned, det vil berøre Trekanten, Østre Sømarksvej og et enkelt hus på Sdr. Landevej.

Det vil ifølge Jesper Lodberg ikke dreje sig om mange gange og vi vil i det omfang det er muligt give besked om det, enten på Facebook eller på vores hjemmeside www.pederskervandvaerk.dk

 

Der vil hos forbrugerne på Trekanten, blive skiftet vandmåler i forbindelse med ledningsarbejdet,

hos andre forbrugere bliver det senere på året eller først på året næste år.

 

Vi håber på forståelse for ovenstående, men det vil forhåbentlig spare os for gentagne brud.

 

 

Vandlæk Pedersker Hovedgade

31/7-21 kl 17.25

Der bliver lukket for vandet om ca 15 minutter sørg for at tapoe noget vand og sig det til naboen. 
Der skal graves og vi ved ikke hvor lang tid der går. 
Nærmere info følger.......

Gravearbejde på Trekanten

11/6-2021:

Der bliver gravet ved Trekanten kl. 15.30 og det bliver måske nødvendigt at lukke for vandet,

dette vil så også gælde Østre Sømarksvej, hvis det bliver aktuelt

Pedersker Vandværk, indkaldelse til generalforsamling

23/4-2021

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 10/5-2021 kl. 19.00

på Pedersker Samlingshus, vel mødt!

 

20/10-2020

Der er vandbrud i Pedersker Hovedgade 37, hjælpen er på vej, det er mere hvis der

skal lukkes for vandet et stykke tid.

 

4/10-2020:

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. oktober 2020,

se indkaldelse.

Pedersker Vandværk, indkaldelse ekstra ordinær generalforsamling 2020

Pedersker Vandværk, indkaldelse til generalforsamling

11/9-2020

Så prøver vi igen.

Vi indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 28. september 2020 kl. 19.00

på Pedersker Samlingshus.

Tilmelding vil være nødvendig af hensyn til covid-19 og god afstand.

 
 

18/8-2020

Der er desværre vandlæk igen på Trekanten,

vandet er lukket i området og de er i gang med gravearbejdet.

 
 

Tryktank skiftes

24/7-2020:

Da der skal skiftes tryktank på vandværket i weekenden, kan der være dårligt tryk på vandet.

 
 

Lukning af vand i dele af byen

21/4-2020  kl. 11: 

Der vil blive lukket i dele af Pedersker Hovedgade og Pederskervejen op mod skolen,

på grund af rør arbejde, vil vare ca. 2 timer.

 

Aflysning af generalforsamling

Generalforsamlingen mandag den 20. april 2020 er aflyst.

 Vi indkalder til en ny, når sundhedstilstanden og myndighederne tillader det.

 
 

Generalforsamling mandag den 20. april 2020 kl. 19.30

Kontakt

 

Driftsleder Jesper Lodberg, mobil 60172770, mail: lodberg.jesper@gmail.com

Vandværksadresse: Ny Østergade 6, 3720 Åkirkeby  

Bogholderi: Hanne Hansen, Østre Sømarksvej 8,

mobil 20439479, mail h1001h@hotmail.dk

 
 

N.B.

Husk at melde flytning, ændret lejeforhold, salg af hus eller andre ændringer

til Pedersker Vandværk.

 
 

Vandforsyningsregulativ

For Bornholms private vandværker:

Kommunalbestyrelsen har i maj 2007 godkendt regulativ for de private vandværker på Bornholm. Regulativet er fælles for alle øens private vandværker.

Regulativet trådte i kraft d. 1. juni 2007.

 Link til regulativ for private vandværker.

 Persondataforordning og IT-sikkerhed pr. 25.5.2018

Bestyrelsen for Pedersker Vandværk kan hermed oplyse at de eneste personoplysninger som er nødvendige og som vandværket har kendskab til er:

- navne og adresser på andelshaverne, samt i et vist omfang mailadr. og telefonnumre.

- forbrugsdata 

Disse oplysninger bliver ikke videregivet til 3. mand.

 

 
 

Beredskabsplan for Pedersker Vandværk